Raadsvergadering ontaard in beskuldigings teen burgemeester

Berig en foto: Mariaan Smuts

CLANWILLIAM: By ‘n Cederberg Munisipaliteit raadsvergadering, Maandag, 4 Julie, is ‘n hele paar kwessies op die notule bespreek.
Die speaker, William Farmer, het die vergadering saam met die munisipale bestuurder, Dawie Adonis gelei.
Farmer versoek dat die video-opname afgeskakel en geen foto’s geneem mag word nie.
Doktor Ruben Richards, die burgemeester, gee terugvoering oor ‘n vergadering vroeër die oggend in sy kantoor. Dié vergadering het hoofsaaklik oor Eskom en beurtkrag gehandel en die probleme wat verhoogde fases beurtkrag vir die Cederberg inhou. Richards sê indien fase 6 of 8 voortduur sal Cederberg, binne ‘n dag, Dag Zero bereik omdat daar nie genoeg elektrisiteit is om die damme vol te hou nie. Die Lambertsbaai watersituasie is reeds ‘n kopseer en die munisipaliteit word met die hof gedreig. Hy sê verder daar is waterkrisisse in alle dorpe.
Adonis sê administrasie is gereed vir alle gebeurlikhede. ‘n Groot deel van Clanwilliam was verlede week vir 24 uur sonder krag nadat ‘n probleem by een van die voerders ontstaan het. Citrusdal het ook ‘n groot waterkrisis agter die rug. Die munisipaliteit beplan om 6 kragopwekkers te huur wat sowat R15 000 per dag gaan kos. Daar is reeds 3 watertrokke op bystand omdat die noodpompstelsel probleme gee.
Richards doen ‘n aankondiging dat tydelike raadslid, Waldeck van Wupperthal nou as voltydse raadslid aangestel is.
Toe bars die bom. Farmer sê hy is op 23 Junie gevra om ‘n saak, wat deur die ANC komponent aan hom voorgelê is, te ondersoek. Dié mosie van wantroue is teen die uitvoerende burgemeester deur raadslid Francois Kamfer ingedien en deur raadslid Maxwell Heins gesekondeer. Richards word beskuldig van bedrog en diefstal.
Die bohaai gaan oor 2.7 hektaar grond, by die dorp se ingang, wat deur Namakwaland Sitrus bedryf word en waarvan Richards ‘n vennoot is. Vroeër jare is die grond deur die munisipaliteit verhuur vir boerderydoeleindes. Die vorige administrasie het die grond op tender uitgesit en Rooibos Bpk se tender is in 2020 aanvaar en die grond is aan die maatskappy verkoop.
Die landmeter het die grondonderverdeling gedoen. Rooibos het 75% van die koopsom betaal en sou die res na oordrag betaal, waarna die oordrag plaasgevind het. Na oordrag is daar vasgestel dat die strook van 2.7 hektaar aangrensend aan die padwerkerskamp nie ingesluit was by die koop nie en nog die munisipaliteit se eiendom was. Hiervan was niemand voorheen bewus nie en die grond het vir jare dormant gelê. Rooibos het intussen die grond aan Tweeriviere Trust verhuur, wat dit onderverhuur het aan Namakwaland Sitrus, waarvan Richards ‘n vennoot is, en hulle het op die hele stuk grond begin boer. Richards word nou daarvan beskuldig dat hulle die strook grond vir hulself toe-eien en die opbrengs van die boerdery in hul sakke sit sonder om die munisipaliteit daarvoor te vergoed. Volgens Rooibos Bpk is die geskil tussen Rooibos Bpk en die munisipaliteit, maar die ANC wil die burgemeester aankla van oneerlikheid en diefstal. Bergh, besturende direkteur van Rooibos Bpk voel dis ‘n kleinlike vendetta teen die burgemeester en sê die saak is nie deeglik ondersoek nie.
Die munisipaliteit het op 21 Mei met oordrag bewus geword van die strook grond wat nog aan hulle behoort. Basson is dadelik in kennis gestel en het aangebied om die grond by hulle te huur. Die ANC staan vas dat die grond deur Rooibos verhuur word, maar dat die korrespondensie van Tweeriviere af kom en hou vir Richards verantwoordelik. Bergh se redenasie is dat dit dan eintlik Rooibos se probleem is, maar daarvan wil die ANC niks weet nie. Hulle voel die ondersoek is nie gedoen soos hulle versoek het nie omdat daar te veel kommunikasie met ander mense was.
Hulle vra dat ‘n klagte teen Richards gelê word, ‘n skrywe aan Richards gerig word waarin hy 7 dae kry om te antwoord anders word ‘n kriminele klagte teen hom gelê. Die saak sal dan by die volgende vergadering bespreek word.
Die ANC beplan ook om met die volgende vergadering ‘n mosie van wantroue teen die burgemeester, onderburgemeester en speaker ter tafel te lê.

Die strook grond regs van die padwerke se kamp waarvoor die ANC vergoeding eis.